Pædagoger er afgørende for legens fremtid

januar 24, 2024

Legekulturen styrkes når ledelsen og personalet prioriterer at lege!

Det bidrager markant til det gode børneliv og trivslen i vores daginstitutioner, når legen er i fokus for pædagogikken.

Pædagoger bør derfor spille en langt mere aktiv rolle i at styrke legekulturen.

I det nye Børn & Unge Magasin fra BUPL slår Ditte Winther-Lindqvist et slag for leg i institutionerne.

"Pædagoger skal skabe fundamentet for at børn kan (lege) selv. Det kræver legedidaktik" siger hun.

Udfordringen ligger hos skolerne

Daginstitutionerne er rigtig godt på vej, forklarer hun, for her er legen understøttet af en lang praksistradition og understøttet af den nye læreplan, som siger at pædagoger skal prioritere legen. Udfordringen ligger i skolerne og på fritidsområdet, hvor vi i følge Ditte Winther-Lindqvist har lang vej for at nå i mål med en god legekultur.

"Der foregår mange gode ting, men fordi legen ikke er skrevet tydeligt ind i målsætningerne, er det også legen der først forsømmes, hvis man ikke kan overkomme det hele" siger hun.

Pædagog fortæller: Sådan styrker I legemodet i personalegruppen

Imens kommenterer Sonja Storgaard Hove, pædagog ved Antvorskov Børnegaard på det praktiske perspektiv i forhold til at få mere leg i institutionerne.
Sonja, har sammen med sine kolleger deltaget i Levende Legekultur forløbet gennem de sidste tre år, og for hende er konklusionen klar: Det kræver legemod og makkerskab at styrke legekulturen i institutionerne.

"Det betyder meget at vi har modige pædagoger, der tør at sætte sig selv på spil og være en del af legen med børnene. At vi tør at være fjollede. Det er vigtigt at vi er med, for det gør noget godt for børnenes leg, når vi pædagoger sætter os selv på spil" siger Sonja Storgaard Hove og peger på een af de løsninger, der har fungeret for dem, for at hjælpe flere pædagoger med at finde modet til at lege:

"Vi har arbejdet med at alle har et makkerskab til at udvikle sit legemod. For det kan godt være at jeg tør at lege, men det er ikke sikkert at min kollega tør. Når vi er makkere, kan vi hjælpe hinanden med at få legen op og køre. Jo flere pædagoger med legemod, jo bedre legekultur for vores børn!" siger hun

Vil I diskutere jeres egen praksis i forhold til leg?

Tag udgangspunkt i disse 7 spørgsmål til refleksion:

Tak til journalist Marie Bille for at formidle legens indvirkning og betydning.

Find artiklen her - side 42

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram