Legekulturen længe leve

Levende Legekultur er en 5-årig indsats for at styrke legekulturen i Danmark. Vi samarbejder med 5 udvalgte kommuner, hvor vi klæder lærere, pædagoger, større skoleelever og lokale ildsjæle på til at igangsætte og understøtte leg. Vi har designet en række udviklingsforløb specielt til de forskellige målgrupper – læs mere om vores forløb HER. Forløbene er udviklet på baggrund af årtiers erfaring med legeformidling på Gerlev Center for Leg & Bevægelse.

Indsatsen er støttet af Lauritzen Fonden.


Hvorfor levende legekultur?

Det er sjovt at lege – og det er mindst lige så vigtigt som det er sjovt. Legen er en naturlig og glædesfyldt ramme at udforske verden omkring os, og gennem legen lærer vi at forstå os selv og de mennesker vi leger med. Legekulturen er dog udfordret på en række områder, og derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at styrke legekulturen.

Læs mere om hvorfor


Hvordan arbejder vi med legekultur?

Indsatsens primære formål er at sørge for at der i lokalområderne er mennesker, som er i stand til at sætte gang i leg. Derfor har vi udviklet en række målgrupperettede forløb der skal give både lærere, pædagoger, større skolebørn og andre i lokalmiljøet forudsætningerne for at igangsætte og understøtte en legende kultur. Igennem forløbet får de et godt repertoire af konkrete fælleslege, og de lærer samtidig hvordan legene kan udvikles og tilpasses forskellige grupper.

Læs mere om forløb


Indsatsen er støttet af Lauritzen Fonden

Lauritzen Fonden udspringer af et af Danmarks ældste rederier, J. Lauritzen, og fonden er forankret i det maritime Danmark. Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter, og fondens målsætning er, at flere børn og unge, der lever i fattigdom, bliver inkluderet og bedre rustet til at være bidragende medborgere i fremtidens Danmark.

Læs mere om Lauritzen Fonden her


Hvem er vi?

Der er foruden projektleder ansat gode folk til at styrke legekulturen gennem god kommunikation, administration og leg. Vi har vidt forskellige baggrunde og er meget forskellige mennesker, men vi har alle samme mål og ønske for fremtiden. At den bliver legende og levende, og at den nye generation oplever legen som gennemgribende når de kommer i børnehave, SFO og senere skole, så de selv tager legen med sig videre i mødet med andre mennesker.

Mød os alle her.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram