Vi har vidst det længe, men nu har vi tal på det: Børn bliver glade af at lege

februar 21, 2024

Det er noget, vi har troet på og sagt i mange år, men det er en milepæl at dokumentere sammenhængen. Børn bliver glade af at lege.

Vi kan konstatere, at det faktisk er legen, som er udslagsgivende for trivslen, og at det har betydning, både hvor meget børnene leger, og hvad det er, de leger.

I en ny stor spørgeskemaundersøgelse har vi kortlagt legekulturen i de danske hjem. Og blandt de mest markante resultater er, at det kan fastslås, at leg og trivsel hænger uløseligt sammen.

Leg giver både glæde og vigtige erfaringer

Det er sjovt, spændende og medrivende at lege. Det roder, larmer og kan gå over gevind.

Der er skuffelser, ærgrelser og fejltagelser, der gør ondt.

Leg giver både store glædesøjeblikke såvel som skår i glæden.

Leg er den svimlende fornemmelse i maven af frygt for at falde ned fra et klatrestativ. Og leg er alligevel at forsøge at komme derop igen.

Fordi legen er det hele, forbereder den os også godt til fremtiden. Og leg er en fuldstændig fundamental del af det at være et menneske.

På Videnskab.dk fortæller Ditte Winther-Lindqvist om en legekultur der er fuldstændigt essentiel, men samtidig under pres.

Forældre har erstattet børneflokken

Undersøgelsen peger på, at næsten halvdelen af de danske børn ikke leger (fysisk) med venner uden for skole/fritidsordning, og at ’børneflokken’ forstået som børn, der finder sammen i lokalmiljøet og leger sammen på tværs af alder, er nærmest ikke-eksisterende længere.

Samtidig er børnenes liv i institutionerne blevet stadig mere aldersopdelt. Det betyder tilsammen, at de steder, hvor børn lærte og oplærte hinanden i forskellige lege, er forsvundet, og vedligeholdelsen af legekulturen bliver derfor et ansvar, de voksne må løfte. Forældre, lærere og pædagoger må give videre til børnene.

Den gode nyhed er, at forældrene i Danmark faktisk leger meget med deres børn og prioriterer tid til leg derhjemme. For eksempel svarer 53 procent, at de er den primære legekammerat for deres barn i hjemmet, og 36 procent svarer, at deres partner er. Hvis barnet har en søskende, er det bror eller søster, der er den mest hyppige legepartner hjemme, mens leg med naboer og andre børn i nærmiljøet kun tegner sig for 13 procent.

Så tallene indikerer, at forældrene ved, at legen er vigtig. Og de har på mange måder erstattet børneflokken i det moderne børneliv.

Plads til leg i skolen

Heldigvis er der også meget, vi kan gøre. Vi skal blandt andet tilgodese legen i de institutioner, hvor børnene er, og der er stadig store potentialer for at integrere legen bedre i skolelivet.

Skolen (samlet betragtet) kæmper stadig med en selvforståelse, hvor legen har en omdiskuteret og kontroversiel status. Det gør blandt andet, at legen henvises til korte mellemrum (frikvarter) og ikke prioriteres pædagogisk, har sine egen ambassadører i klasseværelset, i pauser, eller integreres som systematisk læringsmedium.

Kun i børnehaveklassen er legen skrevet tydeligt frem og får en større plads i børnenes skoletid.

I udskolingen, hvor de fleste børn holder op med at lege fantasi-, bevægelseslege og andre fælleslege, kan vi se, hvor stor betydning det har, at voksne, de kender og ser op til, finder legemodet frem og sætter lege i gang.

Når de voksne sætter leg i gang og selv har det sjovt med at spille bold og lege med, smitter det af på de unge. Dér, hvor de voksne ikke gør noget, dør legekulturen ud, og de unge sidder i smågrupper med hver deres mobiltelefon i frikvarteret.

Man kan gøre en forskel

Levende Legekultur har i samarbejde med flere kommuner vist, at man med en målrettet pædagogisk indsats i mellemskole og udskoling kan få bevægelsesleg og legekulturen tilbage til gavn for hele klassefællesskabet, hvis de voksne prioriterer og legitimerer legen.

Samtidig viser vores nye undersøgelse blandt forældre, at der er bred opbakning til at få leg på skoleskemaet. 70 procent af de danske børnefamilier mener, at leg skal prioriteres højere i skolerne, mens 54 procent mener, at pædagoger og lærere skal afsætte mere tid til leg.

Det er dog ikke udelukkende op til skoler og institutioner at sikre en god legekultur. Fritid og mulighed for leg skal også prioriteres i familierne.

Leg giver glæde, trivsel, fællesskab og nye indblik i kendte rammer. Derfor skal vi give legen god tid. Huske den og give den videre til hinanden.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram