Ny leder af Gerlev Center for Leg & Bevægelse

juni 29, 2021

Efter knap 20 år er Bo Vestergård Madsen vendt tilbage til Gerlev Idrætshøjskole. Denne gang ikke som forskningsmedarbejder på Idrætsforsk/IFO, men som leder af Gerlev Center for Leg & Bevægelse, der er en integreret del af Gerlev Idrætshøjskole. Centret arbejder ud fra samme værdigrundlag og tilgang til leg og bevægelse som højskolen og rummer en række store legeprojekter som Gerlev Legepark, Handileg og – ikke mindst – initiativet Levende Legekultur, som er et femårigt projekt, hvor legen i hverdagen skal løftes i tæt samarbejde med fem partnerskabskommuner.

Bo Vestergård Madsen har i de seneste år været rådgiver inden for projektetablering, fondsrådgivning og facilitetsudvikling på idræts- og kulturområdet. Før det var han ansat som analysechef i Lokale og Anlægsfonden og siden som daglig leder af Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.

”Vi er virkelig glade for, at Bo nu vender tilbage til Gerlev med så mange relevante erfaringer og et stærkt netværk inden for både idræts- og kultursektoren”, siger forstander på Gerlev Idrætshøjskole, Tania Dethlefsen og fortsætter: ”Bo har et godt blik for Gerlevs historie og har samtidig i mange år haft antennerne ude ift. udviklingen inden for både kultur og idrætsliv. Han er stærkt engageret i legens betydning og muligheder i en kropskultur, der satser på lysten som udgangspunkt for bevægelse og samvær. Derfor glæder jeg mig også til at få Bo ombord som leder af Center for Leg & Bevægelse – og til, at han samtidig træder ind i Gerlevs samlede ledelsesgruppe”.

Med en baggrund i både forskning og projektudvikling skal Bo Vestergård Madsen understøtte centrets vision om at styrke legekulturen bredt set i Danmark. Og dermed bidrage til Gerlev Idrætshøjskoles overordnede strategi ”Gerlev i bevægelse – med leg, dannelse og bæredygtighed skal liv, fællesskaber og samfund formes”.

”Jeg glæder mig meget til at bidrage til den fortsatte udvikling af Gerlev Center for Leg & Bevægelse. Det er vigtigt, at Gerlev Idrætshøjskole udbygger sin position som forbillede for en levende kropskultur, og her er forståelsen af legens kulturelle betydning som en central igangsætter af lysten til at bevæge sig afgørende. Gerlev er med sin tradition for diskussion af idrættens og legens kvaliteter et brændpunkt for fornyelsen af idrættens udfoldelse, og det er et privilegium at få lov til at deltage i arbejdet.”

Bo Vestergård Madsen tiltrådte den nye stilling d. 1. juni 2021.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram