Ny landsdækkende undersøgelse: Leg i Familien

november 17, 2023

Hvordan står det til med legekulturen i de danske hjem? For første gang er børns leg nu kortlagt hele vejen rundt. Fra de står op til de går i seng, ved vi nu, hvor, hvor meget, med hvem og hvordan der bliver leget.

I Levende Legekultur ved vi en masse om, hvordan legekulturen kan styrkes i skoler, daginstitutioner og SFO'er i landets kommuner. Men vi savnede viden om, hvordan legekulturen ser ud for børnene, når de kommer hjem.

For at få kortlagt legens kår i de danske hjem iværksatte vi derfor en landsdækkende og omfattende undersøgelse. I alt deltog tusind familier. Forældrene blev interviewet om deres opfattelse af deres børns leg og samtidig blev de spurgt ind til deres børns trivsel.

Det kom der en masse ny viden ud af som vi dykker ned i her. Blandt andet kan vi med tal, pege på det som vi har kunnet observere gennem indsatsen; Der hvor legekulturen trives, der trives børn.

Her på siden kan du dykke ned i rapportens resultater. Rapporten ligger også tilgængelig i sin fulde længde her.

Nedenfor deler vi de mest bemærkelsesværdige resultater, som uddybes af projektleder Frank Lambert, der til hverdag beskæftiger sig med legens dynamikker i samspil med voksne.

Den nye undersøgelse peger på tre afgørende faktorer for børns leg: 1. Mindre skærm 2. Der skal prioriteres tid til at lege i et skemalagt børneliv 3. Forældre kan hjælpe børn med at lege, enten ved at lege selv, eller lave legeaftaler

Der skal sættes tid af til at lege

Undersøgelsen viser, at på trods af, at der er både vilje og lyst blandt forældrene til at understøtte børnenes frie leg, så lader det sig sjældent gøre i praksis. Børns hverdag er fyldt op med lange skoledage, fritidsaktiviteter og weekender med fyldte kalendere.

Seks ud af ti går til noget i deres fritid, samtidig vurderer forældrene til halvdelen af danske børn at de har tid til at lege i hverdagen, men at den frie tid falder markant med alderen - de 10-12 årige topper i fritidsaktiviteter.

Mange familier har en meget skemalagt uge. Derfor kan det være svært at finde tidspunkter, hvor der ikke er planlagt noget, og den spontane leg kan opstå. I undersøgelsen peger forældre selv på at der skal prioriteres tid til at lege. I Levende Legekultur kan vi hjælpe med hvordan og hvilke familielege I kan starte med.

Find inspiration til sjove og lette familielege på vores Legekanal

Leg og trivsel hænger sammen

Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem leg og trivsel. I familier, hvor der leges meget, og hvor der leges frit, vurderer forældrene over en bred kam, at deres børn trives bedre end hos familier, hvor der leges mindre. 71 % af forældrene mener, at deres børn har et godt og aktivt legeliv.

Med alderen falder legeaktiviteten dog, og der er en stigning i bekymring for mistrivsel. Legens form har også betydning for trivsel, for eksempel ser det ud til at fysisk leg og leg med andre styrker trivsel mere end f.eks. leg med skærm. Den fysiske leg topper i indskolingsalderen og falder jo ældre barnet bliver, her stiger skærmlegen også.

Hvis legen skal styrkes, er skoler og pædagoger afgørende, mener forældrene. Desuden mener forældrene, at mindre skærm, mere tid uden planer og dedikeret legetid er det vigtigste for at skabe et mere levende legeliv i hverdagen.

Der er en klar sammenhæng mellem leg og trivsel. Vi ser det i skoler, institutioner og SFO'er: Der hvor der er en stærk legekultur, der trivses børnene. Undersøgelsen peger på det samme. Børn trives når der er plads til en masse leg - også i familien.

Forældre bakker op om mere leg i skolen

Undersøgelsen viser, at der er bred opbakning hos de danske forældre til at lade leg få en markant rolle i folkeskolen. Leg skal løftes op på niveau med fag-fagene. For eksempel mener 93 % af forældrene at leg kan lære deres barn at tænke (anderledes) og 83 % er uenige i udsagnet; “Leg hjælper ikke mit barn til at lære faglige færdigheder som at tælle, regne, læse.”

De danske familier bakker op om legen også i skoletiden. Hele 70% af forældrene i undersøgelsen mener at der skal mere leg på skoleskemaet og det er vi glade for. I Levende Legekultur arbejder vi aktivt for at styrke legekulturen i skolerne.

Forældre er børns primære legekammerater

Undersøgelsen viser, at forældre i meget høj grad leger med deres børn. 91% af forældrene siger, de har det sjovt mens de leger med deres børn. De voksne er mest aktive i legen med barnet frem til skolealderen, hvor venner fra skolen tager over.

Seks ud af ti leger dagligt derhjemme, primært med forældre og søskende.

65% af forældrene mener, at de leger mere med deres børn, end deres egne forældre gjorde med dem.

Legen er en vigtig samværsform frem til barnet er 10 år. Under halvdelen af teenage forældrene leger med deres børn i løbet af en uge.

Den typiske legetype mellem forældre og børn er spil, fysiske lege som dans og fodbold og det stille kreative. Sjældent er det fantasileg og vilde lege.

Læs også DRs artikel på baggrund af vores undersøgelse: Børn leger mindre og trives dårligere

Der bliver leget derhjemme og det er fantastisk, for det betyder at der gives lege videre fra forældre til børn og at børn oplever legende rollemodeller. Vi glæder os til at støtte denne udvikling.

Børn leger ikke med andre børn i nabolaget

Undersøgelsen viser, at børn fra nærmiljøet fylder meget lidt i danske børns hverdag. Samtidig viser undersøgelsen, at hjemmet ikke (længere) bliver brugt til sociale fysiske lege med andre børn.

Der leges primært med søskende, forældre og klassekammerater og børneflokken med mange aldre er nærmest forsvundet. Det samme er legen uden voksenopsyn, som forældrene selv husker de havde en del af. Fire ud af ti børn leger kun månedligt eller sjældnere med andre derhjemme.

Børn har brug for en masse legekammerater i forskellige aldre. For så sker der det at legene overleveres på tværs af aldersgrupper og børnene oplever både at lære fra sig og lære af ældre børn. Derfor er der behov for, kan vi se i undersøgelsen, at forældre hjælper deres børn med at komme ud og møde børnene i nabolaget.

I Levende Legekultur er vi specialister i leg. Vi arbejder med leg blandt børn og voksne hver eneste dag. Den viden vil vi gerne dele. Derfor er vi også tilgængelig for spørgsmål og dialog omkring projektet og undersøgelsens resultater.

Tak for din interesse for vores arbejde med at udbrede legekulturen i Danmark.

Se også Berlingske Tidendes formidling af undersøgelsen her og her med legeforsker Ditte Winther-Lindqvist, der gennem alle årene har været tilknyttet forkser på projektet.

Eller lyt til Genstart der behandler emnet i afsnittet Legesyge.

Er du nysgerrig på at læse mere om vores arbejde så læs mere om indsatsen her.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram