LIV I LEGEKULTUREN

oktober 11, 2019

Levende Legekultur er i fuld gang og skal de næste fem år, i samarbejde med landets kommuner, give liv til legekulturen. Indsatsen skal i tæt samarbejde med pædagoger, lærere, børn, boligsociale medarbejdere og andre aktører styrke legekulturen i lokalområder.

Mere tid og plads til leg
Et øget fokus på liv til legekulturen er vigtigere end nogensinde før. Leg er sjovt og leg er godt, men alligevel har legen ikke samme plads i vores samfund som tidligere. Det er der flere grunde til, men samlet set betyder det at børn og voksne har et sparsomt kendskab til lege, fordi de aldrig møder dem. Vi er ved at miste en kulturarv fyldt med lege og risikerer dermed også at miste magien ved leg. Det er et tab, fordi legen gør tilværelsen meningsfuld og den udvikler os som mennesker.

I Levende Legekultur arbejder vi for mere og bedre leg i de danske kommuner med konkrete indsatser på institutioner, i lokalområder og politisk.

Helsingør og Esbjerg som frontløbere
I samarbejde med Levende Legekultur er legen kommet på dagsordenen i Helsingør og Esbjerg. De to kommuner ønsker at tage legekulturen alvorligt, få den til at blomstre og skabe blivende rammer for mere leg i hverdagen.

Helsingør Kommune vil arbejde aktivt med leg og ønsker samtidig at blive klogere på, hvad leg er og hvad leg kan. Derfor skal legens potentiale genopfriskes og styrkes for udvalgte daginstitutioner og folkeskoler. Legen skal ligeledes være en del af en styrket indsats for udvalgte boligområder med fokus på at øge fællesskabsfølelsen samt åbne boligområderne op udadtil.

I Esbjerg Kommune skal leg være et bærende element i SMART skolestart mellem daginstitutioner og folkeskoler. I daginstitutioner er der fokus på at give det pædagogiske personale kendskab til forskellige lege og praktisk erfaring med at give legen videre til børn. Derudover skal en række indsatser i skolerne sørge for, at legen lever og bliver en naturlig del af skolens hverdag.

Fem kommuner fra efteråret 2020
Slagelse Kommune bliver den tredje kommune i Levende Legekultur og yderligere to kommuner starter op i efteråret 2020.

Læs mere om Levende Legekultur og de forskellige forløb 

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram