Legens sprog

juni 21, 2023

Lær 6 former for leg, for herigennem bedre at forstå det sprog legen taler. Legeforsker og Lektor ved Aarhus Universitet Ditte Winther-Lindqvist tager dig igennem de seks første lege, og hvad de fortæller om barnets udvikling

Denne artikel har været bragt i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 2-2023. Den er én ud af 17 artikler, som på forskellig vis beretter om gode eksempler på børns leg samt hvad denne leg betyder for børns udvikling. Nummeret er på 88 sider og kan bestilles på tlf. 86 18 78 88 eller mail bogbutik@paedagogiskforum.dk eller via www.paedagogiskforum.dk/0-14.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram