Forskning i levende legekultur

december 9, 2021

Siden 2019 har Levende Legekultur arbejdet for at styrke legekulturen i Danmark. Indsatsen er nu over halvvejs, og samarbejdet med fire danske kommuner har allerede ført til mange gode erfaringer. I et samspil mellem praktikere og forsker skal de erfaringer skabe en forsknings- og erfaringsbaseret viden, der kan styrke legeindsatsen i fremtiden.

Hvordan skabes mødet mellem forsker og praktiker?

I Levende Legekultur arbejdes der med forskningscirkler. Forskningscirkler er et samarbejde mellem forsker og praktikere og har som mål at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden. Forskningscirkler eksisterer i hver samarbejdskommune og består af repræsentanter fra daginstitutioner, folkeskole, klub/fritid, boligområder mv.

I forskningscirkler får medlemmerne mulighed for sammen at reflektere over egen praksis og de udfordringer, som de oplever i deres hverdag i forhold til leg. Medlemmer skal dele erfaringer, idéer, ny viden og har samtidig ansvar for videreføre viden til deres egen institution. Arbejdet skal give inspiration og sprede ringe i vandet, så kollegaer også får gavn af viden fra forskningscirklen.

Hvad har forskningscirklerne vist indtil videre?

Levende Legekultur samarbejder med forsker fra DPU, Ditte Winther-Lindqvist. Ditte er lektor, PhD og har forsket i børns leg siden 2003. Hun beskriver, hvad der har overrasket hende mest ved den viden, der er blevet indsamlet i forskningscirklerne:

“Noget af det, der har overrasket mig mest i samarbejdet med praktikerne, har været, hvor langt nede legen i virkeligheden har været prioriteret i mange år – både i dagtilbud og på skoler. Det viser sig blandt andet på den måde, at viden om leg er blevet noget, der virkelig er brug for”, fortæller Ditte Winther-Lindqvist.

I følge Ditte betyder det, at der både er brug for at sætte fokus på det praktiske mesterskab – altså kendskabet til lege, og hvordan de sættes i gang. Men der er også brug for mere teoretisk viden om, hvad leg er, hvad den betyder for børns udvikling, og hvordan man kan tilrettelægge en levende legekultur i forhold til varierede lege og legemiljøer.

“Vi er blevet klogere på, at man virkelig kan styrke leg ved at fokusere på det og give legen videre – ved at de voksne deltager og introducerer forskellige lege. Det der sker er, at børnene tager dem til sig og bruger dem på deres egne præmisser”, siger Ditte Winther-Lindqvist.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram