Hvordan sikrer man at gode ændringer fastholdes?

september 6, 2023

Ledelsen skal prioritere legekulturen for at fastholde og udvikle den - men hvordan?

Alle ved at det tager tid og ressourcer at ændre en kultur. Især hvis det, der skal ændres til, er nye og ukendte farvande, hvor ikke alle føler, at de kan svømme. Sådan er oplevelsen ofte, når vi i Levende Legekultur støtter kulturændringer i veletablerede skoler og institutioner. 

Det er jo ikke fordi at det der ændres på ikke fungerer. 

Når vi støtter en justering af kulturen til en mere legende tilgang handler det udelukkende om forbedring. En levende legekultur løfter miljøet for børnene og den pædagogiske praksis blandt de voksne. Vi støtter denne kulturændring ved at invitere til mikroændringer. Det vi kalder for Legeændringer.

For selvom alle intentioner er der, kan det være svært at bryde med gamle vaner og rutiner som er nødvendige for at skabe plads til en kulturændring.

Derfor taler vi i slutningen af et forløb, når alle redskaber er på plads, om at implementere mikrohandlinger;

Mange små ændringer gør, at man trækker i samme retning. Men det skal være nemt og overskueligt såvel som konkret og skemalagt.

På Absalonskolen i Holbæk for eksempel, har de en regel om, at når børn kommer i SFO eller skole, skal de være en halv time ude, før de sætter sig ind. Men de har ikke tænkt over indhold i den halve time, og derfor blev børnene ofte rastløse og begyndte at spørge til at komme ind.

En mikrohandling blev derfor at tænke kvalitet ind i den halve time og præsentere nye lege hver uge.

Efter en måned vil de registrere hvor mange der fortsat spørger efter at komme ind, og hvor mange der bliver ude efter den halve time fordi de har fået gang i en god leg.

Hver fredag har de møde på skolen, hvor de planlægger ugen, så det er nu kommet på agenda komme med ideer til Legehandlinger til den halve time

Vi glæder os til at følge op og mærkede også en begejstring blandt lærere og pædagoger om at bevæge sig fra gårdvagter i den halve time, til aktive medspillere i at gøre den halve time til noget sjovt og nærværende for alle.

Hvis det lykkedes dem efter en måned at gøre den halve time til katalysator for mere leg og aktiviteter blandt børnene, har det krævet en lille justering at skabe en stor og givende kulturændring

Vi glæder os til at følge op og håber at andre vil lade sig inspirere.

Forankring af den nye legekultur finder sted på modul 5 af levende legekultur, når metoder til leg og praksis er på pædagoger og læreres nye pædagogiske repertoire. Er du nysgerrig på at lære mere om forløb hos os, så tøv ikke med at kontakte os eller klik videre for at læse mere her.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram