Smart skolestart mellem daginstitutioner og folkeskole

Leg skal være et bærende element i SMART skolestart mellem daginstitutioner og folkeskole. I udvalgte daginstitutioner sættes der fokus på at give det pædagogiske personale praktisk erfaring med lege, som de giver videre til børnene. Legen skal leve videre i skolen og den skal understøttes som en naturlig del af dagligdagen.

I Esbjerg er vi

Rørkjærhusene
Rørkjærhusene består af husene Manøgade, Lille og Store Bjørn og er en del af Midt- og Østerbyen området. Fra september 2019 er Rørkjærhusene med til at lege sammen med Levende Legekultur. Indsatsen retter sig mod de ældste vuggestuebørn samt de børn som er i skolestartsgruppen.

Indsats:
Vi ønsker at blive endnu bedre til at strukturere legen og give bedre plads til den deltagerdrevet leg.
Vi ønsker at øge legemodet hos personalet.
Vi ønsker at øge forståelsen og vigtigheden i legen blandt personale og forældre.

Nygårdsvej
Nygårdsvej er en del af Midt- og Østerbyen området. Fra september 2019 er Nygårdsvej med til at lege sammen med Levende Legekultur. Indsatsen retter sig mod de ældste vuggestuebørn samt de børn som er i skolestartsgruppen.
Vi har også Levende Legekultur med på legepladsen med de mellemste børn, så vi som personale bliver endnu bedre til at se mulighederne i vores egne rammer.

Indsats:
Vi ønsker at få mere leg i middagsstunden fra 12 – 14.
Vi ønsker at udvikle legepladsen, så den understøtter legen bedre
Vi ønsker at blive endnu bedre til at understøtte børns leg.

Ny Bøndergårdsvej
Ny Bøndergårdsvej er en del af Midt- og Østerbyen området. Fra marts 2020 er Ny Bøndergårdsvej med til at lege sammen med Levende Legekultur. Indsatsen retter sig mod de ældste vuggestuebørn samt de børn som er i
skolestartsgruppen.

Indsats:
Vi ønsker at blive inspireret til forskellige lege, der kan forskellige ting.
Vi ønsker at blive bedre til at bruge skoven som legeplads
Vi ønsker at få mere plads til deltagerdrevet leg i det pædagogisk arbejde.

Esbjerg Børnegård
Esbjerg Børnegård er en del af Midt- og Østerbyen området. Fra september 2019 er Esbjerg Børnegård med til at lege sammen med Levende Legekultur. Indsatsen retter sig mod de ældste vuggestuebørn samt de børn som er i
skolestartsgruppen.

Indsats:
Vi ønsker at få legen til at være en naturlig del af det der foregår på legepladsen og styrke personalets roller i det.
Vi ønsker at blive inspireret til legens muligheder i området og i vores motorikrum.

Præstegårdsskolen
Præstegårdsskolen er en del af Urbanskolen og består af skole, SFO og klub. Fra oktober 2019 leger vi sammen med Levende legekultur. Indsatsen er rettet mod vores indskoling, legeambassadørerne på mellemtrinnet samt vores fælles elevråd. Vi ønsker at få viden og inspiration til at løfte elevernes trivsel og
dannelse gennem leg.
Rørkjærskolen
Rørkjær Skole er en del af Urbanskolen og består af skole, SFO og klub. Fra oktober 2019 leger vi sammen med Levende Legekultur. Indsatsen er rettet mod vores indskoling, vores legepatruljen på mellemtrinnet, samt vores fælles elevråd. Vi ønsker at genopdage det at lege og få bragt legen i spil i hverdagen, bl.a. ved at personalet inspireres til at inddrage legen som en naturlig del af skolehverdagen.

Vi vil inddrage Levende Legekultur som en del af bevægelse i undervisningen, som gode frikvartersaktiviteter og herigennem som en vej til at styrke elevernes trivsel.

Danmarksgades skole

Danmarksgades Skole er en del af Urbanskolen og består af skole, SFO og klub. Fra oktober 2019 leger vi sammen med Levende legekultur. Indsatsen er rette mod vores indskoling, legeambassadørerne på mellemtrinnet samt vores fælles elevråd.

Indsats:
Vi ønsker at få mere bevægelse i undervisningen og inspiration til at bruge de snævre udendørsrammer vi har.
Vi ønsker at understøtter den positive legekultur, der hersker i vores SFO.

LEVENDE LEGEKULTUR


Projektleder
Frank Ytting Lambert
 frank@gerlev.dk

(+45) 5458 6171
info@levendelegekultur.dk

LAURITZEN FONDEN


Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
(+45) 3396 8425
kontakt@lauritzenfonden.com

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE


Gerlev Idrætshøjskole
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
(+45) 5858 4065
gerlev@gerlev.dk

TILMELD NYHEDSBREV


LEVENDE LEGEKULTUR


Projektleder
Frank Ytting Lambert
 frank@gerlev.dk

(+45) 5458 6171
info@levendelegekultur.dk

LAURITZEN FONDEN


Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
(+45) 3396 8425
lf@lauritzenfonden.com

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE


Center for leg & bevægelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
(+45) 5858 4065
gerlev@gerlev.dk

TILMELD NYHEDSBREV


Scroll til toppen