Legekultur & Lovkrav

Leg er en folkeret, og for første gang lovfæstes børns ret til leg i daginstitutioner med dagtilbudsloven i 2018. Leg er grundlæggende og loven slår fast at leg, væren i nuet, social dannelse, nysgerrighed og det legende udgør læring, der vigtigere end læring med tal og bogstaver.

Et grundlæggende fokus på legekultur både i daginstitutioner og folkeskoler kan være med til at opfylde politiske lovkrav om leg, bevægelse, inklusion og det dannede menneske.

De følgende fem politiske vedtagelser for daginstitutioner og folkeskoler uddyber hvordan en styrket indsats for legekulturen kan være med til at opfylde de politiske målsætninger:

Dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan
I dagtilbudsloven skal leg være grundlæggende for det daglige arbejde i daginstitutioner med udgangspunkt i børnenes perspektiv (UVM: dagtilbudsloven 2019) For at leve op til Børne- og undervisningsministeriets krav kræver det at ledelse og personale i daginstitutioner tager legen alvorlig og forstår betydningen af leg for børn. Leg er grundlæggende og rammen for børns udvikling af sprog, motorik, venskaber, fællesskab og samtidig en måde at udforske og blive klogere på egen indre og ydre verden.

Levende Legekulturs pædagogiske målsætninger er at gøre leg til daginstitutioners DNA. Det skal ske ved at styrke medarbejdernes legekompetencer og legemod sammen med børnene, fokus på inklusion af børn ved at invitere til leg uanset forudsætninger samt styrke rammerne for leg i hverdagen. Udviklingsforløb i daginstitutionen veksler mellem løbende ny viden og praksis erfaring for medarbejdere, og giver konkret inspiration til at lade leg, bevægelse og børnefællesskaber være udgangspunkt for den styrkede pædagogiske læreplan.

Folkeskoleloven
Formålet med folkeskolen er at forberede de kommende generationer til at leve og klare sig i samfundet – at danne elever til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Samtidig skal skolen etablere et idealt miljø præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati (UVM: bekendtgørelse af folkeskoleloven 2017)

I Levende Legekultur er der fokus på dannelse og glæde gennem leg, fordi vi mener, at legens kvaliteter gør os til dannede mennesker og at glade børn lærer bedre. Derfor skal legen leve på de danske folkeskoler.
At styrke en legekultur i folkeskolen kræver:

  • Ledelsesmæssig opbakning til leg i hverdagen
  • Lærere og pædagoger anvender leg og forstår legens betydning for social trivsel og det gode læringsmiljø
  • Skolens struktur muliggør tid og rum til leg.
Lovkrav om 45 min. bevægelse om dagen
Ifølge skolereformen skal elever i løbet af en skoledag bevæge sig 45 min. udover idrætsundervisningen. Skolernes tilgang til mere motion og bevægelse kan være meget forskellig, og i skolereformen er det ikke reguleret, hvad der ligger i motion og bevægelse andet end at det skal fremme elevernes sundhed, trivsel og koncentration. Med fokus på en levende legekultur kan skoler imødekomme krav om 45 min. bevægelse om dagen gennem fysisk aktiv leg.
Det kræver at skolerne prioriterer leg og at der er plads til at lærere og pædagoger kan eksperimenterer med leg sammen med deres elever. Når leg bliver en naturlig del af dagligdagen handler det ikke om at opfylde krav om mere bevægelse, men en grundlæggende forståelse af at leg er til gavn for bevægelse, læring og det gode fællesskab i klassen.
Understøttende undervisning
Undervisningen i folkeskolens fag suppleres af understøttende undervisning, der er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens fag og emner, men hvor aktiviteterne skal styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel (UVM: den åbne skole 2017)

En levende legekultur understøtter den understøttende undervisning og er en god mulighed for at tænke leg og bevægelse ind som en tilgang til at styrke trivsel og fællesskab for den enkelte klasse. I den understøttende undervisning er der tid og mulighed for at tage legen ind på niveau med faglig undervisning.

Inklusion i folkeskolen
”Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning”. (Undervisningsministeriet)

Inklusion handler om at skabe et miljø, der fremmer trivsel og deltagelse for alle børn og unge i fællesskaber uanset forudsætninger. Når vi udvikler inkluderende fællesskaber handler det om at skabe lige muligheder for at deltage i fælles aktiviteter. Leg er en eminent aktivitet til at inkludere alle – for i legen er alle lige. Det handler ikke om at komme først, være den hurtigste eller smarteste, men det handler om at være med, fordi det er sjovt. Levende Legekultur skal inspirere voksne til at styrke inkluderende legemiljøer med inspiration til lege, hvor alle kan deltage uanset baggrund og forudsætninger. Fælleskab omkring legen er med til at styrke trivsel og samhørighed med resten af klassen og er givne i undervisningsøjemed.

Læs mere

LEVENDE LEGEKULTUR


Projektleder
Frank Ytting Lambert
 frank@gerlev.dk

(+45) 5458 6171
info@levendelegekultur.dk

LAURITZEN FONDEN


Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
(+45) 3396 8425
kontakt@lauritzenfonden.com

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE


Gerlev Idrætshøjskole
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
(+45) 5858 4065
gerlev@gerlev.dk

TILMELD NYHEDSBREV


LEVENDE LEGEKULTUR


Projektleder
Frank Ytting Lambert
 frank@gerlev.dk

(+45) 5458 6171
info@levendelegekultur.dk

LAURITZEN FONDEN


Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
(+45) 3396 8425
lf@lauritzenfonden.com

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE


Center for leg & bevægelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
(+45) 5858 4065
gerlev@gerlev.dk

TILMELD NYHEDSBREV


Scroll til toppen