Forskningscirkler

I Levende Legekultur arbejder vi med forskningscirkler.

Forskningscirkler har rødder i aktionsforskning og skaber et rum for refleksion over praksis med henblik på at udvikle medlemmerne og deres institutions arbejdstilgange for at styrke legekulturen. Forskningscirkler er et samarbejde mellem forsker og praktikere og har som mål at skabe et møde mellem forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden.

I forskningscirkler får medlemmerne mulighed for i fællesskab at reflektere over egen praksis og de udfordringer, som de oplever i deres hverdag. Medlemmer skal dele erfaringer, idéer, ny viden og har samtidig ansvar for videreføre viden til egen institution. Arbejdet skal give inspiration til hver medlemmer og sprede ringe i vandet så kollegaer også får gavn af viden fra forskningscirklen.

Forskningscirkler eksisterer i hver samarbejdskommune og består af repræsentanter fra Rådet for legekultur. Det kan være repræsentanter fra daginstitutioner, folkeskole, klub/fritid, boligområder mv.

Forskning møder praksis

Forskningscirkel tilgangen er en spændende metode der skaber et refleksionsrum for viden mellem forskning og praksis, hvor deltagere fra levende legekulturs forskellige institutioner bringer observationer og refleksioner og praksisproblemstillinger ind i cirklen og analyserer dem sammen med forskeren.

Ditte Winther-Lindquist

Målet er at skabe en karakteristik af de dilemmaer og udfordringer der møder en levende legekultur i praksis og bidrage til gode beskrivelser, nye forståelsesmåder, og løsninger der kan blive til gavn for de deltagende – men også andre (både teoretikere og praktikere). Derfor udmunder cirklens arbejde i en række formidlende aktiviteter og publikationer, herunder en håndbog eller drejebog for erfaringerne med at styrke en levende legekultur.

Levende Legekultur samarbejder med forsker fra DPU, Ditte Winther-Lindqvist. Ditte er lektor, PhD og har forsket i børns leg siden 2003. Hun har stor erfaring med at studere forskellige aspekter af legen og arbejdet med legen, såvel som med teori/praksis samarbejde i både dagtilbud og skoler. Dittes baggrund er indenfor udviklingspsykologi, men hun orienterer sig bredt og tværfagligt i sin forskning og tilgang til børn, leg, udvikling, kultur, eksistens og pædagogik.

LEVENDE LEGEKULTUR


Projektleder
Frank Ytting Lambert
 frank@gerlev.dk

(+45) 5458 6171
info@levendelegekultur.dk

LAURITZEN FONDEN


Tranegårdsvej 20
2900 Hellerup
(+45) 3396 8425
kontakt@lauritzenfonden.com

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE


Center for leg & bevægelse
Skælskør Landevej 28
4200 Slagelse
(+45) 5858 4065
gerlev@gerlev.dk

TILMELD NYHEDSBREV


Scroll til toppen