Nyt fra forskningscirkler

november 12, 2020

Legerådene i Esbjerg og Helsingør er nu godt i gang, og i begge kommuner er møderne i efteråret 2020 dedikeret til at undersøge legekulturen i forskningscirkler i samarbejde med legeforsker og lektor ved DPU Ditte Winther-Lindqvist. I forskningscirklerne bidrager repræsentanterne fra kommunernes skoler og institutioner med dataindsamling og erfaringsdeling for at belyse det igangværende arbejde med legekultur set fra praktikernes synsvinkel.

Hvordan konkurrence- og præstationskultur ser ud til at skabe konflikter i børnenes leg
Temaerne som behandles og diskuteres til forskningscirklernes møder, tager udgangspunkt i de observationer og problemstillinger som deltagerne selv medbringer. I øjeblikket er et væsentligt diskussionstema hvordan konkurrence- og præstationskultur ser ud til at skabe konflikter i børnenes leg, og hvordan man som lærer/pædagog kan hjælpe børnene med at ændre denne kultur. I arbejdet med at løse denne problemstilling diskuteres det bl.a. hvordan praktikerne bedst kan bruge deres erfaringer fra kompetenceudviklingsforløbet i Levende Legekultur til at fungere som gode forbilleder for en procesorienteret legekultur og derved skabe en sund legestemning uden præstationspres.

Udfordring ved legeentusiasme hos sine kollegaer
Et andet stort tema i forskningscirkelmøderne er hvordan man håndterer udfordringen med varierende grad af legeentusiasme hos sine kollegaer. Her er erfaringsdelingen på tværs af de deltagende institutioner meget værdifuld, fordi de praktiske erfaringer fra kollegaer i andre dagtilbud og skoler giver ny inspiration til hvordan problemet kan løses. Det kan blandt andet være ved at lave en arbejdsfordeling som gør at en kollega, der ikke nødvendigvis selv føler sig komfortabel med at lege med børnene, alligevel kan understøtte sin legende kollega ved at tage sig af det praktiske arbejde. Det kan også være ved at kollegaerne regelmæssigt selv leger, f.eks. til personalemøder, for derigennem at forankre en fælles tryghed i at det er ’okay’ at se fjollet ud.

At dele erfaring med hinanden
Som behandlingen af disse temaer illustrerer, er et vigtigt produkt af forskningscirkelarbejdet at tilvejebringe konkrete løsninger på de udfordringer for leg, som praktikerne oplever, og at skabe et rum for at dele deres gode erfaringer på tværs. Den viden som produceres i forskningscirklerne, forventes at udgives som en erfaringssamling, som andre kommuner og institutioner der ønsker at styrke legekulturen, derved kan få glæde af.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram