Kunsten at lede til en Levende Legekultur

april 8, 2024

At lede indenfor det pædagogiske felt er en fin balance, der spænder over samfundets forventninger, kulturel indflydelse, samt de rammer og muligheder, der faktisk er til rådighed. Hvordan navigerer man i dette landskab af ledelse, særligt med fokus på at fremme leg, fællesskab og trivsel i institutioner?

Levende Legekultur afholdte for nylig et Legerådsmøde i Nibe, hvor vi sammen med pædagogiske ledere udforskede netop dette spørgsmål. Formålet med Legerådet er at skabe en fælles dialog og sparring, der kan understøtte kulturændringer i institutionerne.

En af de centrale figurer ved Legerådmøderne er legeforsker Ditte Winther Lindqvist, der bidrager med sit forskningsperspektiv på ledelse og kulturændring. Diskussionen kredsede blandt andet omkring emnet "Hvad kendetegner en god leder?" og berørte vigtigheden af autentisk engagement og problemløsning samt ledelsens rolle som rollemodel.

Forbillede for forandring
I det pædagogiske landskab er en leder en nøglespiller i at fremme udvikling og trivsel. Det kræver evnen til at skabe følgeskab og etablering af rammer, der fremmer udvikling, herunder leg. Leg er ikke blot en aktivitet for børn; det er en essentiel del af udviklingen og trivslen hos både børn og voksne.

En leder må finde balancen mellem at stille krav og skabe muligheder inden for de eksisterende rammer. Institutionen er ikke blot et sted, hvor børnene udvikler sig; det er også et miljø, hvor de ansatte kan vokse og trives. For at lede mod at dette miljø udvikler en levende legekultur kræver det legemod fra de voksne. Mod til at lege, som lederen kan skabe rammerne for at styrke.

På mødet diskuterede vi derfor ideen om at etablere en fælles faglig standard, som et redskab til at skabe et miljø der kan fremme en levende legekultur. En sådan standard kan fungere som en guide til, hvordan kulturen i institutionen kan formes eller forbedres.

En god start kunne være at identificere og udfordre almindelige antagelser om leg, såsom at leg kun er for børn, at leg kræver ingen særlige forudsætninger, eller at legen udelukkende tjener et formål.

Ved at skabe et rum for åben dialog og kreativ tankegang kan vi som pædagogiske ledere sammen arbejde hen imod en kultur, der værdsætter leg, fællesskab og trivsel på tværs af institutionerne.

Tak til de dygtige og engagerede ledere i Nibe, for at tage fat om at styrke legekulturen i Aalborg kommune.

Vi glæder os til næste Legeråd til marts.

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram