Gerlev Center for Leg & Bevægelse giver børn og unge ordet på Folkemødet 2020

marts 6, 2020

BØRNENE FÅR ORDET PÅ FOLKEMØDET 2020 

I alle de år Folkemødet har eksisteret, har der været mange gode debatter om temaer, der vedrører børn. Desværre har meget få af de aktiviteter og debatter sikret, at børn og unges egne synspunkter er blevet hørt. Det bliver der lavet om på nu. Folkemødet lancerer i år en ny Børne- & Ungescene, hvor børn og unge får en tydelig stemme i den demokratiske debat.

At lytte til børn og unge og give dem en stemme i den demokratiske samtale eller i forhold til, hvordan deres perspektiv er på en bestemt problematik, er ikke kun med til at kvalificere de voksnes viden. Det er også en måde at sikre ’barnets ret til at blive hørt’ ifølge børnekonventionen. Begge dele er ambitionen på Folkemødets nye Børne- & Ungescene, hvor debatterne kommer til at være formed og af børn og unge.

Foreningen Folkemødet er gået sammen med Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Legeskibet), Ole Kirk’s Fond og LEGO Fonden med henblik på at invitere børn og unge med til Folkemødet. Dette sker med et nyt område på Folkemødet, hvor ønsket er at give børn og unge en tydelig stemme i den demokratiske samtale – og hvor børn og unges trivsel, udfordringer og vilkår er omdrejningspunktet.

Alle skal føle sig velkommen. Det gælder selvfølgelig også vores børn og unge. Vi vil gerne være med til at indbyde børn og unge i den demokratiske samtale, så de så tidligt som muligt får styrket interessen for demokratiet. Og så skal det selvfølgelig også være et sjovt sted at besøge med plads til leg og bevægelse og kreativ udfoldelse for både børn og voksne”, udtaler Ajaja Kofoed-Nørgaard, Partneransvarlig i Folkemødet og initiativtager til Børne- & Ungescenen.

Et folkemøde i børnehøjde
På Børne- & Ungescenen vil det være muligt for relevante aktører at få tid på scenen til det event eller den debat, som man ønsker at afholde. Eneste krav er, at alle aktiviteter indeholder reel børne- og ungeinddragelse og omhandler temaer, hvor børn og unge er i fokus. Aktiviteterne på og omkring Børne- & Ungescenen kommer på denne måde til at have børn på scenen, i panelerne og som tilskuere sammen med pædagoger, skolelærere og forældre– derudover vil politikere og folk, der arbejder med børn, være medaktører og tilskuere til de mange forskellige events og aktiviteter. Der har allerede nu været overvældende interesse for tiderne på scenen. Vi glæder os derfor til at offentliggøre programmet for scenen og pladsen omkring scenen primo april.

Ole Kirk’s Fond er optaget af, at give børn og unge en stemme og få indflydelse på løsninger af deres egne problemstillinger. Derfor bakker fonden op om etablering af en Børne- & Ungescene på Folkemødet. Det vil give børn og unge mulighed for at bidrage i debatten med holdninger og perspektiver på deres egne præmisser”, udtaler Karin Hindkjær, direktør Ole Kirk’s Fond.

For at understøtte et format, der passer til børn tager Børne- & ungescenen og aktiviteterne rundt om scenen afsæt i legen, nysgerrigheden og det undersøgende.

Vi ved, at leg er nødvendig for børns læring og udvikling, hvorfor FN’s børnekonvention betragter leg som en rettighed og et menneskelig gode på linje med retten til medbestemmelse, deltagelse og ytringsfrihed. Vi glæder os til at overlade scenen til børnene og give dem mulighed for at skabe opmærksomhed om disse rettigheder overfor deres jævnaldrende og os voksne“, udtaler Lena Venborg, Programchef, LEGO Fonden.

Ved Børne- & Ungescenen vil man opleve et Folkemøde i børnehøjde med løbende aktiviteter parallelt med de mange debatter.

Leg er demokratisk dannelse!” fortæller Rasmus E. Casper, Centerchef ved Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg & Bevægelse og fortsætter: ”God leg handler om at have det sjovt og samtidig blive klogere på sig selv og hinanden. Man kan faktisk sige, at vi fra naturens side er indrettet til at have det sjovt, når vi leger, fordi vi i legen træner nogle af vores vigtigste egenskaber: evnen til at trives i fællesskaber, social intelligens og empati. Gerlev formidler denne tilgang til legekultur bl.a. gennem store projektindsatser som Legeskibet og Levende Legekultur, og vi glæder os enormt til at beværte Børne- og Ungescenen på Folkemødet og til sammen med andre dygtige organisationer at skabe rammer for demokratisk dannelse gennem både vigtige samtaler i børnehøjde og massevis af god leg.”

Foreningen Folkemødet vil i løbet af foråret invitere børn og unge fra hele Bornholm til de forskellige aktiviteter på og omkring Børne- & Ungescenen. Dagene bliver inddelt således, at kl. 9-12 bliver for daginstitutioner, kl. 12-15 bliver for folkeskoler og kl. 15-17 bliver for større skolebørn samt ungdomsklubber. Børne- & Ungescenen kommer til at ligge i Danchells Anlæg, og kommer til at indeholde både en scene, to aktivitetscontainere, spil, legeredskaber og et stort aktivitetsområde i grønne omgivelser.

Kilde: Folkemødet 2020

phone-handsetmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram